Seda veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

ER 153 II perioodi tegevused

Teisel projektiperioodil (jaanuar – august 2021) osalesid Mustvee Tervis SA esindajad projekti juhtrühma koosolekutel 21.04.2021 ja 30.04.2021 Zoomis. Arutati projekti eesmärke, tegevuskava ja saavutatud tulemusi, jälgiti projekti tegevuste elluviimist. Arutati aruandluse, auditi ja rahavoogude küsimusi. Partnerid arutasid ja leppisid kokku kulude struktuuri ja projekti tegevuste läbiviimise vormi muudatuste osas, mis on tingitud COVID-19 pandeemia põhjustatud piirangutega. Partnerid koostasid projekti muudatuste taotluse, mille esitas juhtpartner Programmile ning mille alusel sai kirjutatud alla Lisa nr 1 projekti lepingule. Põhilised muudatused olid seotud projekti tegevuste osalise üleviimisega e-keskkonda ning vabanenud vahendite suunamisega täiendavateks investeeringuteks.


Teise projektiperioodi jooksul osteti meditsiinilisi seadmeid juurde: patsientide jaoks varustus – potitoolid, sirm (ruumijagaja), õekutsungsüsteem; ravimise jaoks seadmed – uriinianalüsaator, kvartslambid, hapniku kontsentraator, ravimitekapp; teenuste parandamiseks seadmed – nõudepesumasin ja pesumasin. Ruumid, kuhu paigaldati uusi seadmeid, renoveeriti samuti projekti raames. Kahes haiglapalatis ja protseduuriruumis remonditi põrand, lagi, seinad ja veetorustik. Soetati IT seadmete komplekt koos sülearvutiga, et saaks edasisi üritusi e-keskkonnas läbi viia.

Projekti raames said asutuse töötajad osaleda koolitustel oma professionaalsete teadmiste ja oskuste parendamiseks.


Projekti kolmas periood kestab 01.09.2021-31.12.2021. Selle perioodi jooksul  viiakse läbi veel koolitusi töötajatele, organiseeritakse partnerorganisatsioonide töötaate ühist veebikoosolekut, korraldatakse Kaasatuste päevi ning hangitakse praeguseks ostmata jäänud seadmed ja tarvikud.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.