Seda veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

ER196 InSociety videomaterjal

Projekt ”InSociety - From Inclusion Days to an Inclusive Society”, milles osalesid partneritena Mustvee Tervis Sihtasutus, Mustvee Vallavalitsus ja Alutaguse Huvikeskus on ellu viidud. Projekti juhtpartneriks oli Mustvee Tervis SA, projekti kogu eelarve oli 110 000 eurot, millest Eesti EL välispiiri programmi 2014-2020 toetus on 99 000 eurot. Tegevuste elluviimise periood oli 04.05.2023 – 03.11.2023.

Projekti üldeesmärgiks oli Mustvee Tervis SA projekti "ERgonoomika" tulemuste nähtavuse suurendamine läbi projekti parimate praktikate ehk "Kaasamispäevade" laiema rakendamise.

Peamiseks tegevuseks oli kolme "Kaasamispäeva" korraldamine, 23. oktoobril toimus üritus juhtpartneri SA Mustvee Tervis juures, mida külastasid ka Programmi esindajad. 26. oktoobril Alutaguse Huvikeskus organiseeris Kaasamispäeva Mäetaguse Rahvamaja juures. 02. novembril kell 14.00 toimus vastav üritus Mustvee Rannapargis. Kaasamispäevadel tutvustati projekti "ERgonoomika" raames parimaid praktikaid puuetega inimeste igakülgseks kaasamiseks ühiskonnaellu. Selliste ürituste kaudu loodetakse muuta ühiskond tolerantsemaks ja tähelepanelikumaks erivajadustega inimeste igapäevase elukvaliteedi suhtes.

Tähtsaks tegevuseks oli kolme ergonoomiliste treeningväljaku puhkealadega rajamine, millega loodetakse luua keskkond, kus on igapäevased võimalused puuetega inimeste sotsiaalseks lõimumiseks ja kaasava ühiskonna arendamiseks. Puhkenurkades saavad eakad ja erivajadustega inimesed puhata ja teistega aega veeta ja suhelda. Treeningseadmed olid valitud lähtudes sellest, et võimlemine oleks kättesaadav eakatele ja erivajadustega inimestele, kuid samal ajal huvitav ka noortele - sellega tekitati alad, kus erinevad põlvkonnad ja eriliste füüsiliste võimetega inimesed saavad kokku. Kuigi juurdepääsetavus ja universaalne disain on vajalikud eelkõige puuetega inimestele, on selle mõju palju laiem: see teeb elu lihtsamaks igaühel, olenemata vanusest või võimetest. Seetõttu on projekti kasusaajateks kõik kasutajarühmad - naised, lapsed, puuetega inimesed, eakad. Puuetega ja eakate inimeste eeliseks on aktiivne kaasamine ühiskonnateenustesse ergonoomiliste treeningseadmete abil. Ergonoomilised treeningseadmed aitavad eakatel ja puuetega inimestel olla aktiivsed ühiskonnaliikmed ning tunda igapäevaelus sobivat kehalist tegevust ja ergonoomika põhitõdesid. Teiste kasutajagruppide kasu seisneb selles, et kui nad puutuvad igapäevaselt kokku erivajadustega inimestega, õpivad nad olema tolerantsemad ning selle tulemusena areneb neist inimestest kaasav ühiskond, kus kõik on võrdsed, olenemata sellest, kas nad on noored või vanad, erivajadustega või mitte.

Vastvalminud ergonoomiliste seadmetega aladel toimuvad Kaasamispäevade raames kohtumised treener-füsioterapeudiga, kelle professionaalsel juhtimisel said ürituse külastajad tutvuda treeningvahendite ja elementaarsete tervist edendava kehalise tegevusega. Iga ergonoomilise seadme juures treener näitas harjutusi, keskendudes eakatele ja puuetega inimestele, seejärel inimesi   proovisid iga trenažööri ja treener andis näpunäiteid, kuidas saavad sugulased vajadusel eakale inimesele harjutamisel abiks olla.

Treeningute tagasiside oli positiivne. Pensionärid, eakad inimesed ja teised külastajad aktiivselt proovisid kõigil treeninguseadmetel harjutamist ja tegid koos treeneriga rühmavõimlemist. Loodetavasti leiavad väljakud ka edaspidi aktiivselt kasutust mõlema valla elanike ja külastajate hulgas.


Projekti InSociety ER196 kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

  • Hits: 643