Seda veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

ERgonomics ER153

Venemaa – Eesti piiriülese koostöö programmi 2014 – 2020 raames on sõlmitud toetusleping projektiks ER153 „Professionaalsete ja kohalike kogukondade koostöö tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteedi parandamiseks Eesti ja Venemaa piirialadel“ (Cooperation of professional and local communities to improve quality of healthcare services, rehabilitation and social inclusion in border areas of Estonia and Russia)/Ergonomics.
Projekti juhtpartner Mustvee Tervisekeskus ja Programmi korraldusasutus sõlmisid projekti elluviimiseks toetuslepingu 11. augustil 2020. Projekti eelarve on 120 283,80 eurot, projekti viiakse ellu perioodil 1. septembrist 2020 kuni 31. augustini 2021. Projekti partneriks Venemaa poolt on
“Pervomaiski neuropsühhiaatriline internaatkool” (ГБУСО «Первомайский психоневрологический интернат»).
Projekt aitab parandada tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteeti Eesti ja Venemaa piirialadel ning edendada koostööd professionaalsete ja kohalike kogukondade vahel. Lisaks on projekti raames kavandatud Kaasamise Päevad, mille eesmärk on muuta ühiskond tolerantsemaks ja tähelepanelikumaks erivajadustega inimeste igapäevase elukvaliteedi suhtes.


Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.


Esimese perioodi tegevused

Portfolio
Projekti info EST
Projekti infi RUS