Seda veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

Koduõendus

Alates 01.aprillist 2014 on meie asutusel leping Tervisekassaga koduõendusteenuse osutamiseks.
Koduõendusteenuse patsiendiks on kodus olev õendusteenust vajav isik ja tema perekond.

Koduõendusteenuse sihtgrupid:
Tervisekahjustusest tingitud funktsionaalse toimetulekuhäirega isikud, kelle tervislik seisund on stabiilne, kuid kes igapäevaseks toimetulekuks vajavad juhendamist ja abi.

Haigla aktiivravi- või hooldusraviosakonnast koju saadetud isikud, kes vajavad veel mõne aja jooksul tervisliku seisundi järgimist ja abi eluga toimetulekul.
Terminaalses seisundis isikud ja nende pereliikmed.
Koduõendusteenuse osutamise põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada patsiendi ja tema perekonna iseseisev edaspidine toimetulek.
Teostame järgmisi õendustoiminguid:

* elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine – vererõhk, hingamissagedus, pulsisagedus, diurees.
* ravimite manustamine
* tilkinfusiooni tegemine
* operatsiooni- ja troofiliste haavade sidumine
* stoomi hooldus (vahetus,õpetamine)
* lamatiste profülaktika, hooldus, sidumine
* kipsi eemaldamine
* klistiiri tegemine
* analüüside võtmine (ka laboriuuringute jaoka)
* haavaõmbluste eemaldamine (arsti otsuse alusel)
* vähihaige hooldus (sümptomaatiline ravi – patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine)
* õendusalane nõustamine

Õendusabi osutatakse järjekorra alusel vastavalt SA Mustvee Tervise ja Tervisekassa poolt sõlmitud lepngu mahule.
Koduõendusteenuse määrab perearst või eriarst, kes kirjutab saatekirja, milles kirjeldab teenust vajava patsiendi tervislikku ja funktsionaalset seisundit, koduõendusele suunamise põhjust ja ordineerib kirjalikult kodus teostamist vajavaid protseduurid.
Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab patsient ise.
Ravi osutamiseksvajaminevad vahendid on teenuse osutaja poolt.

TERVISEKASSA POOLT RAVIKINDLUSTUST OMAVATELE PATSIENTIDELE ON KODUÕE TEENUS TASUTA!

Info ja registreerimine: Õde – kordinaator Imbi Kuus tel. +372 5345 3753